Äänimainoksen Tyylilajeja


Äänimaisemointi

Äänimaisemalla tarkoitetaan äänien luomista mainosten taustalle. Äänimaiseman voivat muodostaa esimerkiksi häly, musiikki, luonnon- tai ihmisten äänet sekä teknologiasta peräisin olevat äänet muun muassa ovikellon ääni. Äänimaisemoinnilla voidaan antaa tietty signaali mainoksessa, välittää tarkoituksenmukaisen viestin esimerkiksi paloauton sireenin ääni.Tunnetila

Asiakkaan tunteisiin vetoava mainostyyli, pyrkii liikuttamaan kuulijan mieltä tunteen kautta ja siten saamaan mainoksen viestin perille. Tunnetila, johon äänimainonnalla halutaan vedota voi olla periaatteessa mikä tahansa esimerkiksi innostava, huvittava, surullinen tai jännittävä. Myös huumoriin perustuvilla mainoksilla on vahva osuus mainonnassa. Onnistuneimmillaan huumorilla höystetyt mainokset ovat erittäin tehokkaita ja ostohalua herättäviä, mikäli tuote/palvelu on saatu toimivasti yhdistettyä huumorin kanssa. 
Järkeen perustuva

Järkiperäiset mainokset esimerkiksi tarjousmainonta, pyritään vetoamaan asiakkaan järkiperäiseen ajatteluun. Joissa on selkeä viesti ja vain yksi aihe. Yleensä mahdollinen taustamusiikki on yhteydessä aiheeseen ja vahvistaa mainoksen sanomaa.

Mainosmusiikkia

Mainosmusiikkia voidaan käyttää myös yhtenä teemana ja sitä voidaan myös säveltää tai käyttää katalogimusiikkia ts. äänikirjastomusiikkia. Mikään ei kuitenkaan voi korvata yksilöllisesti sävellettyä mainosmusiikkia, joka yhdistetään aina mainostajaan ja luo vankan mielikuvan mainostettavasta tuotteesta. Mielikuva jää elämään vuosikymmeniksi.

Informatiivinen

Informatiivista tyylilajia voisi kutsua pieneksi asiaohjelmaksi, kestoltaan normaalia mainosta pidempi ja keskittyy tuotteeseen/asiaan. Se on asiakeskeisesti kirjoitettu ja on järkiperäinen mainos.

Äänimainoksen askeleet

  1. Tuote on mainoksen tärkein asia
  2. Vetoa kuulijan tunteisiin
  3. Tee tunnistettava mainos
  4. Tee selkeä ja hyvälaatuinen spotti
  5. Kehota kuulija selvästi toimintaan
  6. Varmista mainonta muissa medioissa