Äänimainonnan suunnittelu


Äänimainoksen suunnittelu lähtee liikkeelle mainostettavasta tuotteesta/palvelusta, mutta suunnittelun neljä perusajatusta ovat:

  1. herätä kohderyhmän huomio
  2. saada mielenkiinto heräämään
  3. saada kuluttaja haluamaan tuotetta
  4. saada kuluttaja ostamaan tuote
Myös spiikkerillä on suuri osuus onnistuneesta äänimainoksesta, halutaanko mainokseen mies- vai naisääni, kenties joku julkisuuden henkilö, tunnettu urheilija tai muu entuudestaan ihmisille tuttu ääni. Ostajat kiinnostuvat helpommin tuotteesta kun saavat mielikuvan, että tätäkin tuotetta käyttävät julkisuuden henkilöt. Suunnittelussa keskitytään äänimainoksen sisältöön, jotta mainoksesta saadaan mahdollisimman houkutteleva ja hyviä mielikuvia aikaansaava.